Ich Troje | Oficjalna strona zespołu

Regulamin sklepu internetowego

Data publikacji: 09.07.2022 rok

 

Właścicielem, a zarazem administratorem sklepu internetowego ICH TROJE, dostępnego pod adresem www.ichtroje.pl, jest firma RedAdler Sp. z o.o.  z siedzibą pod adresem: Bagno 5/25, 00-234 Warszawa, REGON: 36677610000000, KRS: 0000668028, tel. kontaktowy: 798 907 010, adres e-mail: biuro@ichtroje.pl
Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia i korzystania przez użytkowników z zasobów sklepu internetowego ICH TROJE, tryb zawierania umów sprzedaży na odległość z Klientami sklepu, będącymi zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami korzystającymi z usług e – sklepu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie praw konsumentów, ustawy kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z wytycznymi pochodzącymi z ustawodawstwa Unii Europejskiej, odnoszącymi się do kwestii w regulaminie ustalonych.

Numer rachunku Bankowego: 17 1240 1822 1111 0010 7280 6433

 

  • 1. Definicje

Sklep – sklep internetowy ICH TROJE, dostępny pod adresem www.ichtroje.pl, którego właścicielem i administratorem jest firma RedAdler Sp. z o.o.  z siedzibą pod adresem: Bagno 5/25, 00-234 Warszawa, REGON: 36677610000000, KRS: 0000668028, tel. kontaktowy: 798 907 010, adres e-mail: biuro@ichtroje.pl

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i korzystająca z usług oferowanych przez Sklep.

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją w k.c.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – element systemu e – sprzedaży Sklepu, zakładane przez Klienta, gdzie gromadzone są dane osobowe Klienta, jak również informacje dotyczące zamówień (historia, preferencje) Klienta, służące usprawnieniu standardów obsługi przez Sprzedawcę.

Koszyk – element systemu e – sprzedaży Sklepu, gdzie składane jest Zamówienie, w którym również widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, danych do faktury i adresu dostawy, stanowiący podstawowy element procesu składania zamówienia w Sklepie.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, oferowana przez Sprzedawcę, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży.

Umowa Sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem (Konsumentem) w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, czyli bez konieczności bezpośredniego uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawarta przy pomocy jednego lub kilku środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość.  • 2. Postanowienia wprowadzające

Sklep internetowy ICH TROJE zajmuje się sprzedażą produktów związanych z Michałem Wiśniewskim i zespołem Ich Troje, takich jak: płyty, plakaty, odzież, książki, smycze, flagi, oraz inne gadżety związane z w/w.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Produkty oferowane przez sklep są produktami nowymi.

Ceny produktów podane na stronie Sklepu są podane w PLN i są cenami brutto.

W cenę produktu nie są wliczone koszty dostawy.

Wymagania techniczne w zakresie prawidłowego funkcjonowania Sklepu po stronie Klientów kształtują się następująco: do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików Cookies. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do połączenia internetowego według stawek operatora, który dostarcza mu to połączenie.

Sklep zapewnia właściwy sposób gromadzenia, przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych, udostępnianych przez Klientów w ramach wykonywania procesu realizacji Umowy Sprzedaży, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami w tym zakresie, jak również pozostawiając Klientom wybór co do zakresu udostępnianych danych oraz co do przetwarzania i wykorzystywania udostępnianych danych Klienta w mechanizmach sprzedażowo – marketingowych Sklepu. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie www.ichtroje.pl, Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń produktów, adres e – mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez Sklep tylko w celu realizacji zamówienia Klienta, w tym m.in. informowania Klienta o statusie zamówienia albo uzyskania opinii Klienta co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.  • 3. Formy dostawy i metody płatności

 

Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy:

– dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej

– dostawa do podanego podczas zamówienia punktu odbioru – Paczkomat InPost

Koszty dostawy pokrywa Klient/Konsument.

Klient/Konsument ma do wyboru następujące formy płatności:

– przelew na rachunek bankowy Sklepu:

17 1240 1822 1111 0010 7280 6433

– płatność za pośrednictwem serwisów PayPal, Przelewy24 i Blik

Czas dostawy deklarowany przez firmę kurierską: 48 h  • 4. Składanie zamówienia i proces zakupu

Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.ichtroje.pl, na której można składać zamówienia, stosując funkcjonalności udostępnione na stronie internetowej. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie www.ichtroje.pl
i obejmuje produkty związane z Michałem Wiśniewskim i zespołem Ich Troje, takie jak: płyty, plakaty, odzież, książki, smycze, flagi, oraz inne gadżety związane z w/w.

KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW, tym samym rozpoczynając proces składania zamówienia.

Na proces realizacji Umowy Sprzedaży, składają się 3 przejrzyste i intuicyjne kroki:
krok 1 – zestawienie produktów,

krok 2 – forma płatności i dostawy,

krok 3 – finalizacja zamówienia

KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia w stosunku do Klienta, który jest konsumentem zgodnie z właściwymi przepisami obejmuje:

– określenie produktu/produktów

– ilość produktów,

– cenę jednostkową za każdy wybrany produkt,

– wybrany sposób dostawy + koszt wysyłki (zgodnie z wyborem konsumenta),
– przewidywany termin dostawy,

– łączną kwotę do zapłaty przez konsumenta (cena towaru/ów + podatek + koszt wysyłki).

– metodę płatności + termin zapłaty.

– pełne dane firmy Sprzedawcy (nazwa, adres siedziby, REGON) + sposób kontaktu (numer telefonu/adres e – mail).

– adres do złożenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeśli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej.

– przybliżony czas realizacji zamówienia

Kontakt na linii Sklep – Klient odbywał się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub w formie telefonicznej.

Przybliżony czas realizacji zamówienia (czyli przygotowania paczki do wysyłki):

– 2 dni robocze od momentu wpłynięcia zamówienia.

W razie braku zamówionego produktu w magazynie, Klient zostanie poinformowany przez Sklep o wydłużonym czasie realizacji zamówienia oraz będzie mógł zdecydować, czy oczekuje na zamówienie, czy je anuluje w części lub w całości.  • 5. Reklamacja

Sklep ma obowiązek sprzedawać Klientowi produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

W przypadku niezgodności produktu z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, na adres:

Red Adler

Wrzosowa 11 A

05-552 Łazy

Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji, nie ustosunkowanie się Sklepu w w/w terminie oznacza akceptację roszczeń Klienta.

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Produktów, a wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

 

  • 6. Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 7 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

–  przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązuje się zwrócić produkt/produkty do Sklepu, w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania (m.in  koszulki z metkami; płyty w oryginalnym opakowaniu, zapakowane w folię), odsyłając je na adres:

Red Adler

Ul. Wrzosowa 11 A

05-552 Łazy

Sklep w ciągu 14 dni zobowiązuje się zwrócić Konsumentowi koszty zamówionych produktów + koszty najtańszego sposobu wysyłki do Konsumenta.

W przypadku stwierdzenia przez Sklep, że zwrócony towar nosi wyraźne ślady użytkowania, Sklep ma prawo potrącić ze zwrotu kosztów stosowną, wyznaczoną przez siebie kwotę pieniędzy (tzw. zmniejszenie wartości rzeczy, zużycie się rzeczy), lub jeśli towar stracił w całości na wartości, w wyniku potrącenia Konsument może nie otrzymać zwrotu wcale.

W razie jakichkolwiek niejasności Sklep będzie kontaktował się z Konsumentem drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 


  • 7. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny, ustawa o prawach konsumenta, czy ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, powyższe wyszczególnienie nie stanowi katalogu zamkniętego,

Załączniki do Regulaminu, jak wzory formularza odstąpienia od umowy, Polityka Prywatności, formularz reklamacyjny stanowią jego integralną część.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów i treści niniejszego Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o każdej takiej zmianie na 14 dni przed wejściem w życie nowych zapisów. Klient ma prawo nie przyjąć zmian Regulaminu.

Sklep zastrzega sobie prawo do:

– zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,
– wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,
– wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu,
– przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych w ramach tych akcji i wyprzedaży  • 8. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.